آجیل شیرین با پوست
آجیل شیرین با پوست

آجیل شیرین با پوست Skinned Nuts

آجیل با پوست

آجیل شیرین مغز ترکیبی از پسته فندقی اعلاء، مغزبادام ، بادام هندی ،مغز فندق ، بادام کاغذی و مغز گردو و کشمش سبز و مویز وکشمش فخری است.

#63

توضیحات درباره محصول

آجیل شیرین مغز ترکیبی از پسته ، مغزبادام  بادام هندی ، مغز فندق ، بادام کاغذی و مغز گردو  و کشمش سبز و مویز و کشمش فخری را شامل میشود.

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete