آجیل شیرین مغز
آجیل شیرین مغز
آجیلی لوکس

آجیل شیرین مغز Full Kernel

تمام مغز

آجیل شیرین مغز ترکیبی از مغز پسته ، مغزبادام ، بادام هندی ، مغز فندق ، مغز گردو و کشمش سبز و مویز است.

#62

توضیحات درباره محصول

آجیل شیرین مغز ترکیبی از مغز  پسته ، مغزبادام ، بادام هندی ، مغز فندق ، مغز گردو و کشمش سبز و مویز است .

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete