شکلات تلخ برنوتی %74
شکلات تلخ برنوتی %74

شکلات تلخ برنوتی %74 dark chocolat

شیرینی

شکلات تلخ%74 برنوتی با قطع مناسب برای یک وعده دمنوشی

#214

توضیحات درباره محصول

شکلات تلخ%74 برنوتی با قطع مناسب برای یک وعده دمنوشی

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete