ارسال رایگان

ارسال رایگان به تبریز در سطح شهر تبریز منبوط به خرید های بالای 300 هزار تومان می باشد .

در صورتی که مبلغ سفارش کمتر از 300هزار تومان باشد هزینه ارسال 9000 تومان می باشد .