ارسال رایگان

ارسال رایگان به تبریز در سطح شهر تبریز منبوط به خرید های بالای 450 هزار تومان می باشد .

در صورتی که مبلغ سفارش کمتر از 450هزار تومان باشد هزینه ارسال 15000 تومان می باشد .