ارسال رایگان

ارسال رایگان به تبریز در سطح شهر تبریز منبوط به خرید های بالای 150 هزار تومان می باشد .

در صورتی که مبلغ سفارش کمتر از 150هزار تومان باشد هزینه ارسال 5000 تومان می باشد .