ثبت 24 ساعته سفارش

خرید آنلاین از آجیلی لوکس بصورت 24 ساعته امکان پذیر می باشد .

در صورت خرید از1 بامداد تا 8 شب ارسال سفارشات همان روز انجام می شود در غیر اینصورت ارسال سفارشات به روز بعد موکول خواهد شد .

* بعلت تراکم خرید در ماه اسفند زمان ارسال 72 ساعت بعد از سفارش خواهد بود .