مربا زرد آلو افتابی
مربا زرد آلو افتابی

مربا زرد آلو افتابی Apricot jam

شیرینی

مربا زرد الو آفتابی برند آجیل لوکس پخت خانگی و زرد آلوی این مربا از باغات تسوج آذربایجان که شیرینی و طعم مخصوصی دارد . تهیه میشود.

#180

توضیحات درباره محصول

مربا زرد الو آفتابی برند آجیل لوکس پخت خانگی و زرد آلوی این مربا از باغات تسوج آذربایجان که شیرینی و طعم مخصوصی دارد . تهیه میشود.

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete