عس داروئی
عس داروئی

عس داروئی honey

عسل

عسل شهد داروئی برند آجیل لوکس دارای تائیدیه معتبرترین آزمایشگاههاست . که با درجه ساکاروز 1/2 ارائه میشود .

#178

توضیحات درباره محصول

عسل شهد داروئی برند آجیل لوکس دارای تائیدیه معتبرترین آزمایشگاههاست . که با درجه ساکاروز 1/2 ارائه میشود . این محصول از زنبورداران مناطق مختلف آذربایجان همچون سهند و میشو و هشترود خریداری و پس از اخذ تائیدیه آزمایشگاه در فروشگاههای آجیل لوکس عرضه میشود . بدیهی است عسل داروئی و یا طبیعی به عسلی اطلاق میشود که درجه ساکارز آن بین صفر تا 5 باشد .

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete