آجیل پنج مغز1/5  کیلویی
آجیل پنج مغز1/5  کیلویی
جعبه آجیل

آجیل پنج مغز1/5 کیلویی nuts

جعبه مقوایی

آجیل پنج مغز در جعبه 1/5 کیلوگرمی که متشکل از تخمه کدو و پسته مرغوب و مغز بادام و بادام هندی و بادام کاغذی میباشد.

#172

توضیحات درباره محصول

آجیل پنج مغز در جعبه 1/5 کیلویی که متشکل از تخمه کدو و پسته مرغوب و مغز بادام و بادام هندی و بادام کاغذی میباشد.

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete