پسته فندقی خام
پسته فندقی خام
پسته

پسته فندقی خام pistachio

خام

از انواع پسته باغات رفسنجان میباشد . که معمولا با سایز 25-26 انس و به لحاظ شکل آن به پسته فندقی مشهور است .

#159

توضیحات درباره محصول

از انواع پسته باغات رفسنجان میباشد . که معمولا با سایز 25-26 انس و به لحاظ شکل آن به پسته فندقی مشهور است .

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete