خرما مجول
خرما مجول
خرما

خرما مجول date majul

مجول

نیمه خشک بودن، محصول دهی بالا، پوست نازک، نسبت بالای گوشت به پوست و قیمت مناسب در بازار جهانی از مزایای بارز این خرماست.

#158

توضیحات درباره محصول

نیمه خشک بودن، محصول دهی بالا، پوست نازک، نسبت بالای گوشت به پوست و قیمت مناسب در بازار جهانی از مزایای بارز این خرماست.

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete