مغز گردو شکسته
مغز گردو شکسته

مغز گردو شکسته Walnut

مغز گردو شکسته

مغز گردو شکسته یا نیم پر سورت بندی درجه 2 مغز گردو اعلا میباشد که در طعم و تازگی هیچ تفاوتی با مغز گردو اعلا ندارد.

#134

توضیحات درباره محصول

مغز گردو شکسته سورت بندی درجه 2  مغز گردو اعلا میباشد.در طعم و تازگی هیچگونه تفاوتی با مغزگردو اعلا ندارد .

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete