آجیل شیرین با پوست اعلا
آجیل شیرین با پوست اعلا
آجیلی لوکس

آجیل شیرین با پوست اعلا Skinned Nuts

آجیل با پوست

آجیل شیرین مغز ترکیبی از پسته ، مغزبادام ، بادام هندی ،مغز فندق ، بادام کاغذی و مغز گردو و کشمش سبز و مویزوکشمش فخری است.

#118

توضیحات درباره محصول

آجیل شیرین مغز ترکیبی از پسته ، مغزبادام ، بادام هندی ،مغز فندق ، بادام کاغذی و مغز گردو  و کشمش سبز و مویز و کشمش فخری است.

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete