آجیل شور پنج مغز
آجیل شور پنج مغز

آجیل شور پنج مغز Five Kernels Salty

پنج مغز

آجیل پنج مغز شور همان آجیل چهار مغز میباشدبعلاوه تخمه مرمری زعفرانی که با پسته احمد آقائی مخلوط گردیده است.

#117

توضیحات درباره محصول

آجیل پنج مغز شور همان آجیل چهار مغز میباشدبعلاوه تخمه مرمری زعفرانی که با پسته احمد آقائی مخلوط گردیده است.

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete