آجیل شور چهار مغز
آجیل شور چهار مغز

آجیل شور چهار مغز Four Kernels Salty

چهار مغز

اجیل چهار مغز پرفروشترین نوع اجیل میباشد که مقدار اقلام آجیل و کیفیت ان بسته به ذوق مشتری قابل تغییر میباشد.ارزانی این نوع چهار مغز مربوط به وجود پسته احمد آقائی است که در نوع خود از لذیذ ترین پسته ها میباشد.

#116

توضیحات درباره محصول

اجیل چهار مغز پرفروشترین نوع اجیل میباشد که مقدار اقلام آجیل و کیفیت ان بسته به ذوق مشتری قابل تغییر میباشد.

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete