باسلوق گردویی
باسلوق گردویی
آجیلی لوکس
آجیلی لوکس

باسلوق گردویی Walnuts Basloogh

باسلوق گردویی

باسلوق گردویی محصول آذربایجان مشتقاتی از نشاسته و مغز گردو و نارگیل و شکر میباشد.

#113

توضیحات درباره محصول

باسلوق گردویی محصول آذربایجان مشتقاتی از نشاسته و مغز گردو و نارگیل و شکر میباشد.

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete