ارسال رایگان

ارسال رایگان به تبریز در سطح شهر تبریز منبوط به خرید های بالای 250 هزار تومان می باشد .

در صورتی که مبلغ سفارش کمتر از 250 هزار تومان باشد هزینه ارسال 2500 تومان می باشد .